Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

04 квітня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Бовсуновської Ольги Вікторівни на тему: «Кормова продуктивність горошку панонського в бінарних сумішах з тритикале озимим в умовах Лісостепу правобережного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник: Гетман Надія Яківна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Демидась Григорій Ілліч, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології (Національний університет біоресурсів та природокористування України)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Оліфірович Володимир Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу землеробства, кормовиробництва та селекції у рослинництві (Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua