Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

16 травня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Тирусь Марії Львівни на тему: «Формування продуктивності буряка цукрового залежно від впливу агротехнічних заходів в умовах Лісостепу західного» , поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет).

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Карпук Леся Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua