Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

03 травня 2018 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Лихочвора Андрія Миколайовича на тему: «Урожайність та якість насіння рижію ярого залежно від впливу елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Коник Григорій Станіславович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора з наукової роботи (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН)

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)


Офіційні опоненти:
Бахмат Микола Іванович, доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва (Подільський державний аграрно-технічний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)


Дзюбайло Андрій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та географії (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
Відгук офіційного опонента (посилання)

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua