Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
   

Захисти дисертацій

16 травня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Тирусь Марії Львівни на тему: «Формування продуктивності буряка цукрового залежно від впливу агротехнічних заходів в умовах Лісостепу західного» , поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович , доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет).

Читати повністю

16 травня 2019 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Пущака Володимира Ігоровича на тему: «Продуктивність сортів нуту залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування в умовах Лісостепу західного» , поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович , доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет).

Читати повністю

04 квітня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбувся захист дисертаційної роботи Бовсуновської Ольги Вікторівни на тему: «Кормова продуктивність горошку панонського в бінарних сумішах з тритикале озимим в умовах Лісостепу правобережного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник: Гетман Надія Яківна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

Читати повністю

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua