Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

 

Кулик Степан Михайлович

 

директор

 

місто Тернопіль, вулиця Тролейбусна, 12, 46027,

 

тел/факс: (0352) 43-6-144

 

e-mail: ternopilds@ukr.net

 

 

Заклад створено 30 вересня 1971 р. З квітня 2012 року Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Нині це багатопрофільна науково-дослідна установа. До її структури входять 4 наукових відділи, 10 лабораторій та 1 сектор, до мережі станції входить Державне підприємство Дослідне господарство Подільське.

 

Основні напрями діяльності:

 • розробка, апробація і впровадження науково обґрунтованих систем ведення галузей сільського господарства в регіоні;

 • проведення багаторічних досліджень у стаціонарних дослідах з питань збереження родючості, обробітку ґрунту та впровадження сівозмін;

 • створення сортів с/г культур (кормові боби Хоростківські, озима пшениця Збруч, конюшина лучна Тернопільська 3, Тернопільська 4, яра вика Подільська 2, Багатоплідна, Ларія, Цвітана, тютюн Тернопільський 7, Тернопільський 14, Крупнолистий 4, Берлей 38, С-9, Вірджинія 15, Галицький оригінальний, Тернопільський перспективний), одержано 21 авторське свідоцтво та 2 патенти на сорти; у державному сортовипробуванні перебувають перспективні сорти пшениці мякої ярої Тайна та сорт конюшини лучної Павлина;

 • виробництво елітного насіння картоплі, зернових, кормових та інших сільськогосподарських культур і його реалізація;

 • розробка системи кормовиробництва, підвищення продуктивності природних кормових угідь, створення культурних пасовищ;

 • удосконалення існуючих порід великої рогатої худоби, коней та свиней з метою збереження їх генофонду і підвищення продуктивності, створення племінних і високопродуктивних стад;

 • обґрунтування розміщення, методів і прийомів вирощування с/г культур, розведення і утримання сільськогосподарських тварин (отримано 5 патентів на корисну модель);

 • розробка наукових принципів повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин, норм, раціонів і типів годівлі для підвищення продуктивності і зниження затрат кормів;

 • розробка діагностичних, лікувально-профілактичних та імуностимулюючих засобів для потреб ветеринарної медицини;

 • розробка препаратів, технології відтворення тварин і технології отримання якісного і безпечного молока;

 • розробка ефективних моделей організаційно-економічних відносин в АПВ;

 • виконання державних та регіональних програм з наукового забезпечення агропромислового виробництва області;

 • доведення розробок до рівня інновацій, їх трансфер і науковий супровід.

 

Всього науковою діяльністю займається 61 науковець, в т.ч. 2 доктори наук, 14 кандидатів наук та 12 аспірантів і пошукувачів.

 

Науковці установи беруть участь у реалізації 18 програм наукових досліджень НААН України, виконують 37 завдань у галузях: рослинництво, тваринництво, кормовиробництво, землеробство, агроекологія, ветеринарна медицина, економіка АПК, працюють над розробленням та впровадженням регіональних програм наукового забезпечення АПВ. За останні роки завершено біля 200, випробувано більше ста наукових розробок. За результатами випробувань 80%  їх доведено до рівня інновацій.

 

На базі станції створено регіональний Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Тернопільщини, до діяльності якого залучені деякі науково-дослідні установи сільськогосподарського спрямування. Базовими господарствами Центру визначені 20 кращих агропідприємств області.

 

На майбутнє провідну роль у науковій діяльності відіграватимуть наукові розробки за пріоритетними напрямками наукових досліджень і науково-технічних розробок, а також проведення науково-практичних заходів для науковців та спеціалістів, навчання сільськогосподарських кадрів, надання консультацій, що сприятиме розвитку сільського господарства в напрямку зростання конкурентоспроможності товарної продукції сільськогосподарських і переробних підприємств. Використання новітніх наукових розробок дасть можливість в перспективі виробляти сільськогосподарську продукцію на високому технологічному рівні і підвищить потенційні можливості у сфері адаптації сільськогосподарських товаровиробників до вимог світового аграрного ринку.

 

Мережа станції:

 

Державне підприємство Дослідне господарство Подільське

 

23 вересня 1946 р. на базі радгоспу Хоростківський була організована селекційно-дослідна станція Українського науково-дослідного інституту землеробства. З квітня 1987 року на базі дослідної станції створено Тернопільське науково-виробниче обєднання Еліта. У квітні 1999 р. створено Подільську дослідну станцію Тернопільського інституту АПВ. На основі матеріально-технічної бази ПДС у 2010 р. засноване нове сільськогосподарське підприємство ДП ДГ Подільське, за яким закріплено понад 1700 га землі.

 

Основні напрями роботи:

 • організація експериментальної бази для проведення науково-дослідних робіт;

 • випробування та впровадження завершених наукових розробок з питань землеробства і рослинництва;

 • виробництво оригінального та елітного насіння зернових, зернобобових культур і багаторічних трав;

 • виробництво товарного зерна, цукрових буряків та іншої продукції.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua