Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ НАРАДИ  З ПНД  «КОРМОВІ РЕСУРСИ»

 

25 листопада на базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання 14 ПНД «Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів».

З вступним словом виступили директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Васильович Корнійчук та керівник програми академік НААН Василь Флорович Петриченко, які зосередили увагу науковців на актуальності звіту за 2014 рік і необхідності корегування планів та внесення пропозицій щодо змін, які стосуються тематики досліджень окремих завдань та програм на 2015р.

В роботі координаційно-методичної наради прийняли участь співвиконавці програми ПНД «Кормові ресурси» з різних науково-дослідних закладів НААН України. ІКСГП НААН України є науково-методичним центром з кормовиробництва в Україні і, як головна установа з виконання програми наукових досліджень «Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів», координує роботу 27 установ системи НААН, яка спрямована на розв'язання актуальних завдань з виробництва, зберігання та використання кормів, створення інновацій і широке впровадження їх в агропромислове виробництво. Провідні вчені ІКСГП спільно з відповідальними виконавцями науково-дослідних закладів, у рамках проведення координаційно-методичної наради, заслухали звіти співвиконавців ПНД «Кормові ресурси» та обговорили найважливіші результати досліджень у 2014 році згідно науково-технічної програми.

 

Підсумовуючи результати проведення наради директор інституту, Корнійчук О.В. зазначив, що проведені дослідження 2014 р., загалом відповідають заданій тематиці, але потребують постійного удосконалення, орієнтованого на кон’юнктурні зміни в сфері агропромислового виробництва, а тематика наукових досліджень з кормовиробництва на 2016-2020 рр.  має бути спрямована на сталий розвиток АПК і досягнення результативності у виробничій сфері. Розроблення наукових продуктів має сприяти збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та зміцненню продовольчої безпеки країни.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua