Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

65 років від дня народження ПЕТРИЧЕНКА Василя Флоровича

 

Відомий український вчений в галузі кормовиробництва та рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Лауреат премії НААН за видатні досягнення в аграрній науці, радник при дирекції з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН ПЕТРИЧЕНКО Василь Флорович 

 

Народився 08 вересня 1959 року в місті Умань Черкаської області. Наукова діяльність В. Ф. Петриченка пов'язана з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН, де з 1985 року він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора інституту. З 2014 року і по даний час В. Ф. Петриченко - радник при дирекції з наукової роботи, завідувач відділу інноваційних технологій в рослинництві, керівник програми наукових досліджень НААН 25 "Кормовиробництво", голова координаційно-методичної ради, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.09 - рослинництво та 06.01.12 - кормовиробництво і луківництво. Із 1998 по 2002 роки здійснював організацію навчального процесу, пропагування знань, наукових досягнень, навчання молоді у Вінницькому державному аграрному університеті, обіймаючи посаду проректора з наукової роботи. 

З 2011 року Василь Флорович - перший віце-президент НААН, з листопада 2012 - виконував обов'язки президента НААН, з квітня 2013 року - президент Національної академії аграрних наук України. 

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формирование урожая и продуктивность сои на семена, при известковании, внесении минеральных удобрений и инокуляции в условиях центральной Лесостепи УССР" за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво в Подільському державному аграрному університеті, Україна; у 1995 році - докторську дисертацію на тему: "Наукове обґрунтування агротехнічних заходів підвищення урожайності та якості насіння сої в Лісостепу України" за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво, в Національному університеті біоресурсів та природокористування. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р., академіка Національної академії аграрних наук України - у 2010 році. 

Основний напрям його наукових досліджень - обґрунтування зміни структури виробництва різних видів рослинницької продукції та кормів, розробка і удосконалення технологічних процесів вирощування зернобобових і кормових культур, методологія у рослинництві та кормовиробництві.

Василь Флорович заснував наукову школу з рослинництва та кормовиробництва з питань розробки та удосконалення технологій вирощування зернобобових і кормових культур, проблем селекційно-технологічного забезпечення та розвитку кормовиробництва, луківництва і рослинництва. Підготував 6 докторів та 35 кандидатів наук. Має значний науковий доробок: автор і співавтор понад 670 наукових, навчальних, науково-методичних праць, в тому числі 90 патентів України на сорти та технології, науково-практичних рекомендацій для аграрного виробництва. У провідних фахових виданнях опубліковано понад 500 наукових праць, із них в закордонних виданнях - 32; у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science - 7, монографій та навчальних підручників і посібників - 58. Новизна досліджень захищена 110 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи і корисні моделі.

Наукові праці Петриченка В. Ф. збагатили агрономічний і біологічний напрямки вітчизняної науки, внесли вагомий вклад у розкриття ролі факторів життя при формуванні високопродуктивних посівів кормових і зернобобових культур, встановлення закономірностей формування симбіотичного і фотосинтетичного потенціалів в онтогенезі зернобобових культур. Ним розроблено математичні моделі оптимізації технологій вирощування кормових і зернобобових культур та запропоновано методику оцінки технологій вирощування на конкурентоспроможність. Василь Флорович приймав активну участь у розробці державних програм і стратегій розвитку галузей АПК та проектів законів України. Активно займається впровадженням наукових розробок Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН і пропагуванням передового досвіду в господарствах різних форм власності України. Головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника "Корми і кормовиробництво" та член редколегії науково-теоретичного журналу НААН "Вісник аграрної науки" та НАН України "Физиология растений и генетика", збірника наукових праць Вінницького національного аграрного університету, міжвідомчого тематичного наукового збірника "Передгірне та гірське землеробство і тваринництво", наукового англомовного видання НААН "Agricultural science and practice". Співавтор навчального підручника "Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур" (5-е вид., 2020 р.) для студентів вищих аграрних закладів освіти, монографії "Соя" (2016 р.). Сприяє своєчасному висвітленню сучасних наукових розробок з питань селекції і насінництва кормових та високобілкових культур, біологічних основ їх вирощування, створення і ефективного використання культурних пасовищ і сінокосів, сучасних технологій заготівлі, зберігання та використання кормів, шляхів підвищення поживності та якості кормів і кормових добавок, організаційно економічних основ кормовиробництва в умовах реформування АПК, а також їх пропаганді серед фахівців аграрного виробництва.

У 2004 році за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток аграрної науки присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України, а у 2012 році присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу "Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві". Василь Флорович нагороджений Почесними грамотами Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Української академії аграрних наук (2006 р.) та Грамотою Верховної Ради України (2009 р.), Лауреат премії НААН за видатні досягнення в аграрній науці (2016 р.). Петриченко В.Ф. був членом Оргкомітету Європейської федерації луківників, наукової ради НАН та НААН України з проблем агропромислового комплексу, Президії Національної академії аграрних наук України, Колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України, Вищої Атестаційної комісії Міністерства освіти та науки України. Нині член експертної групи Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України, президент міжнародного агрокластеру Єврорегіон "Дністер". 

За високий професіоналізм та ділові якості користується заслуженим авторитетом серед вчених, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу України. Величезний досвід роботи, глибокі знання, висока працездатність і самовіддача, доброзичливість та порядність ювіляра є запорукою вагомих наукових рішень у нашій державі. 

Шановний Василе Флоровичу! Ви - людина творчої праці, Ваша діяльність є символом духовної свободи та розвитку особистості. Досягнення в царині науки, повага до ближнього, талант наукового керівника стали успіхом багатьох Ваших колег, аспірантів та студентів. З нагоди славного ювілею зичимо Вам міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та добробуту, сил і наснаги, творчого довголіття та успіхів в усіх починаннях, наукового натхнення на благо України! Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією та радістю на многії літа! Нехай плин років не затьмарює радість і повноту Вашого буття, а людська шана стане гідною подякою Вам за плідну працю!  

З повагою, трудовий колектив Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua