Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

  1. Ящук Валентин Анатолійович – голова Ради,  науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

  2. Мисенко Ольга Олександрівна  – заступник голови Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу якості, безпеки кормів і сировини зоотехнічної оцінки кормів

  3. Захлєбна Тетяна Петрівна секретар Ради, молодший науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

  4. Маренюк Олександр Борисович  – член Ради, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції зернових та олійних культур

  5. Горенський Віталій Михайлович – член Ради, старший науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур

  6. Коханюк Надія Василівна – член Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції сої і зернобобових культур

  7. Побережний Максим Сергійович – член Ради, науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу

  8. Никитюк Тетяна Анатоліївна – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур

  9. Руденко Лариса Іванівна – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії використання кормів

  10. Головенько Юлія Олегівна  – член Ради, аспірант

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

Рада молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН створена згідно постанови президії Національної академії аграрних наук (протокол № 20 від 27.12.2007 р.) з метою активізації роботи, забезпечення координації і контролю над професійним розвитком наукової молоді в науковій установі, а також вирішення соціальних питань молодих кадрівЦе є громадський орган при Вченій раді Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, що представляє інтереси всіх категорій молодих наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів і докторантів віком до 35 років включно, а також докторів наук віком до 45 років, які працюють або навчаються в установі, поділяють цілі Ради молодих учених і беруть участь у вирішенні поставлених перед ними завдань.

 

Головною метою діяльності Ради молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН є розвиток творчої і ділової активності,  науковий ріст молодих вчених і спеціалістів, а також представлення їхніх інтересів у професійній та соціально-побутовій сферах, сприяння у створенні умов для отримання значних наукових результатів, пропаганді та впровадженні результатів наукової й прикладної діяльності молодих вчених і фахівців, залучення молоді до заняття наукою.  

 

Цілями та завданнями Ради молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН є:

 – активізація професійного зростання молодих вчених, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також розвиток інноваційної діяльності; 

– представлення, захист та реалізація професійних, соціально-побутових і громадських інтересів, прав наукової молоді у Вченій раді Інституту та дирекції;

– широке висвітлення та сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених;

– сприяння у розвитку міжнародних і вітчизняних наукових, культурних та інших зв’язків з участю молодих вчених;

– залучення та закріплення молодих кадрів в Інституті для збереження наукового потенціалу, організація і координація соціальної діяльності молодих співробітників, аспірантів, здобувачів і докторантів всіх наукових підрозділів;

            – збереження й примноження традицій Інституту, розвиток наукових шкіл.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2020 РІК

№ з/п

Назва заходу

Дата виконання

Відповідальний виконавець

1.

    Проведення науково-практичних семінарів, лекцій із залученням провідних спеціалістів з питань: методики дослідної справи, статистичного аналізу дослідних даних, тощо.

Лютий – травень

Ящук В.А.

2.

    Участь в організації конференцій, семінарів та нарад:

Впродовж року

Члени Ради молодих вчених

3.

    Підготовка матеріалів досліджень та участь у грантових конкурсах для молодих вчених.

Впродовж року

Ящук В.А.,Мисенко О.О.

4.

    Моніторинг та участь в міжнародних програмах обміну молодих вчених (аспірантів) та можливості проведення досліджень.

Впродовж року

Ящук В.А.

5.

    Співпраця з радами молодих учених провідних закладів аграрного профілю в Україні та за її межами, активна робота по обміну досвідом.

Впродовж року

Мисенко О.О.

6.

    Наповнення сайту  Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН інформацією про роботу Ради молодих вчених.

Впродовж року

Захлєбна Т.П.

7.

    Проведення звітних загальних зборів РМВ.

Впродовж року

Ящук В.А.,Мисенко О.О.

Прийнято на загальних зборах Ради молодих вчених Інституту кормів та сільського господарства НААН протокол №2 від «20» січня 2020 р.
 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua