Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

 

 Бугайов Василь Дмитрович

 кандидат с.-г. наук.

 тел.: (0432) 43-30-48

 E-mail: fri@mail.vinnica.ua

 

Відділ створений в 1984 році на базі відділу селекції і насінництва кормових культур, який був організований в 1973 році з моменту заснування інституту. Очолювали відділ з 1973 по 1974 р. кандидат с.-г. наук Хрестецький К.І., з 1977 по 1983 р. - кандидат с.-г. наук Шамрай О.Ф., з 1986 р. кандидат с.-г. наук Бугайов В.Д.

 

Колектив відділу:

 

Завідувач, кандидат с.-г. наук  Бугайов В.Д.;  старші наукові співробітники: кандидат с.-г. наук Кондратенко М.І.; кандидат с.-г. наук – Горенський В.М.; Бугайов В.В.; Мовчан К.І.; Бортновський В.М.; Лілик Т.В.; провідні агрономи – Мельничук Т.В., Бортновська О.І., Джига О.П.; агроном – Мар'янко О.С.; лаборанти – Сироветник Д.В.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

  • вирішення фундаментальних проблем генетики і селекції;

  • розробка новітніх методів селекції рослин та створення на їх основі конкурентоспроможних сортів і гібридів кормових, зернофуражних і зернобобових культур;

  • створення високопродуктивних сортів багаторічних трав з підвищеним потенціалом продуктивності, подовженим періодом  продуктивного довголіття в чистих та змішаних посівах, придатних для сінокісного та сінокісно-пасовищного типу, природоохоронних заходів, створення газонів та спортивних майданчиків, залуження міжрядь в садах, тощо;

  • формування та вивчення генофонду кормових культур.

Практичні розробки:

  • створено та передано на державне сортовипробування понад 100 сортів кормових, зернобобових та інших сільськогосподарських культур, з них 70 занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні. Площі зареєстрованих сортів в чистих та змішаних посівах щорічно складає біля 1,2 млн. га;

  • розроблені метод виділення самонесумісних генотипів люцерни для створення сортів-синтетиків та спосіб оцінки алюмостійкості люцерни;

  • виділені генетичні джерела та донори основних господарсько-цінних ознак багаторічних бобових і злакових трав, гороху, тритикале озимого та з їх використанням створено перспективний селекційний матеріал.

БОБОВІ ТРАВИ

 

Люцерна посівна, конюшина лучна, гібридна і повзуча,  лядвенець рогатий.

 

Напрями створення високопродуктивних сортів з подовженим періодом продуктивного довголіття в чистих  та змішаних посівах, толерантних до підвищеної кислотності ґрунтів, стійких до кореневих гнилей та інших найбільш шкідливих хвороб.

 

Методи  міжвидова і міжсортова гібридизація, полікрос, створення сортів - полісинтетиків.

 

Сорти: люцерни посівної Росана, Вінничанка, Любава, Регіна, Синюха; конюшини лучної Анітра, Спарта, Політанка; конюшини гібридної Левада, Вілія; лядвенцю рогатого Лотос, Ант, Аякс, Гелон; буркуну білого Еней та інші.

 

 

 

ЗЛАКОВІ ТРАВИ

 

Напрями   створення високопродуктивних сортів  сінокісного , сінокісно-пасовищного та газонного типу адаптованих до місцевих умов  вирощування, стійких  до несприятливих факторів середовища, з покращеними показниками якості корму та декоративності.   

 

Методи   міжсортова гібридизація, полікрос.

 

Сорти: стоколосу безостого Марс, Всеслав, Скіф; костриці червоної Янка, Агата, Айра, Касандра; костриці очеретяної Людмила, Ода; костриці лучної Діброва;  тимофіївки лучної Витава; пажитниці багаторічної Обрій,  Руслана; пажитниці однорічної Тиверський, Ореол; костриці овечої  Забава; житняка гребінчастого Петрівський; тонконогу лучного Удич;   мітлиці тонкої Юнона.

 

ГОРОХ

 

Напрями  створення високопродуктивних сортів  зернофуражного типу з підвищеним умістом протеїну в зерні, технологічністю збирання та адаптивною здатністю до умов вирощування, стійкістю до найбільш шкодливих хвороб  згідно моделей сучасного сортотипу.

 

Методи  внутрішньовидова та міжвидова  гібридизація, метод хімічного мутагенезу.

 

Сорти: Подільський, Богун, Елегант, Світязь, Грант. Проходить кваліфікаційну експертизу високопродуктивний сорт Жордан, Аианас вусатого типу з підвищеною технологічністю до збирання.

 

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

 

Напрями  створення високопродуктивних сортів  зернофуражного типу з урожайністю 9,0 - 9,5 т/га, з вмістом протеїну в  зерні 13-15 % та пониженим умістом  антипоживних речовин (алкілрезорциноли, пентозани).

 

Методи  внутрішньовидова та   міжродова  гібридизація, метод хімічного мутагенезу.

 

Сорти: Полянське, Половецьке. Проходить кваліфікаційну експертизу високопродуктивний сорт Богодарське.

 

НЕТРАДИЦІЙНІ КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

 

За результатами агроекологічної і зоотехнічної оцінки 52 видів інтродукованих і місцевих дикорослих форм в кількості 900 сортозразків визнано найбільш перспективними для введення в  культуру амарант, регнерія шорсткостеблова, пирій безкореневищний, стоколос прибережний, костриця борозниста,  волоснець сибірський і ситниковий. Створені та занесені до Державного реєстру сортів України сорти: амаранту Атлант, Ацтек, Орхідея і Пальміра; конюшини олександрійської Оріана; конюшини відкритозівої Діана; пирію середнього Хорс; стоколосу прибережного Боян; регнерії шорсткостеблової - Колумб. Підготовлений до передачі на кваліфікаційну експертизу сорт вики паннонської, виділений із місцевої дикорослої популяції Закарпатської області.

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ГЕНОФОНДУ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

 

Виконано значний обсяг робіт з формування генофонду кормових культур. Зібрані і вивчаються біля 1179 колекційних зразків  56  видів. Проведено ряд експедицій в Карпати, Лісостеп і Степ України для поповнення колекції найбільш цінних видів дикорослих кормових культур.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua