Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 

 

Гончар Тетяна Миколаївна

 

керівник відділу, кандидат сільськогосподарських наук

 

тел./факс (0432) 58-47-00

 

 

 

 

 

 

Селекція ячменю ярого, вики ярої, озимого та ярого ріпаку у відділі на Вінниччині започаткована в 1938 році Іллінецькою станцією пивоварних ячменів, яка в 1956 році ввійшла в склад Вінницької ДСГДС.

 

З 1944 року на станції працював науковий відділ селекції зернових культур та озимого ріпаку. За часів існування в с. Агрономічне відділом селекції зернових, зернобобових і олійних культур завідували Довганюк П.К., Аврамчук Н.Г., Вишневський П.І., Аралов В.І.

 

Селекція озимого ріпаку розпочата з 1946 року. До 1977 р. робота велась по створенню високоврожайних олійних сортів без врахування жирнокислотного складу олії і хімічного складу шроту (макухи). Під керівництвом Довганюка П.К. створено велику колекцію вихідного матеріалу для селекції озимого ріпаку. Пізніше селекційну роботу по озимому ріпаку очолив Вишневський П.І., Любар В.А., Бабій С.І.

 

Яскрава сторінка в історію селекції ярого ячменю вписана творчим колективом під керівництвом Аврамчук Н.Г., Дорощук В.О.

 

Колектив:

Кандидати с.-г. наук: Гончар Т.М., Бабій С.І., Маренюк О.Б., Молодший науковий співробітник Дорощук В.О.; Провідні агрономи: Юрчук С.С.; Нежбірська Л.І., Смолій С.І., Драчинська Л.В.

 

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Створення вихідного матеріалу та сортів ріпаку озимого та ярого з параметрами високої екологічної пластичності (зимостійкість, посухостійкість,), стабільної продуктивності (покращена архітектоніка рослин, технологічність, стійкість до біотичних факторів) та якості насіння (високий вміст рослинної олії, низький вміст (0-0,5%) ерукової кислоти та глюкозинолатів (до 20 мкмоль); пошук джерел ЦЧС, закріплювачів та відновлювачів стерильності та підбір висококомбінаційних компонентів для створення гібридів; формування бази лінійного селекційного матеріалу з визначеними параметрами продуктивності та якості шляхом інцухтування, оцінки та доборів; вдосконалення методів та прийомів селекції ріпаку;

  • - Вивчення і створення цінних генотипів рослин ячменю ярого, які б в відповідали вимогам пивоварної, харчової промисловості, конкурентоспроможні з добре вираженими еколого-адаптивними властивостями і високостійкі до підвищеної кислотності ґрунтів з високими технологічними якостями зерна: екстрактивність 79,0-82,0%,крупність не менше 91%, натура 650-850г/л, здатність до проростання 95,0%, маса 1000 зерен 40-56г. та якісними показниками: вміст білку 16-18%, крохмалю 60-62%, цукрів 2,5-3,5%, клітковини 2,5-3,0%, жиру 2,5-3,0%, зольність 1,6-1,9% незамінних амінокислот: лізину – 5,0-5,5% , метіоніну – 2,0-2,5%, ферментів та вітамінів групи В, D, Е, каротин

Практичні розробки:

  • Створено ряд сортів, які були внесені в Державний реєстр, з різними параметрами якості та продуктивності: кормового та технічного призначення – Світоч (1995), Горизонт (1997), Бажаний (1998), Ранок Поділля (2002); продовольчого та універсального призначення – Чорний велетень (2002), Марія (2003), Оксамит (2003), Аіра (2005), Антарія (2006). В Реєстрі сортів рослин України знаходяться сорт озимого ріпаку селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Чорний Велетень та Гіпаніс.

  • Сорти ріпаку нашої селекції забезпечують найвищі показники продуктивності в мережі сортовипробування України і є національними стандартами, зокрема сорти озимого ріпаку: Чорний велетень (2002-2010 рр.), Антарія (2011 р.); сорти ярого ріпаку: Марія (2004-2010 рр.), Аіра (2011 р.)
  • Створено 45 сорти ярого ячменю, з них 19 сортів занесено до державного Реєстру сортів рослин України. У Реєстрі сортів рослин України знаходяться сорти Незабудка (2007р.), Сварог (2012 р.), Армакс (2013 р.), Барвистий (2014 р.), Тівер (2016 р.)

Перспективи роботи:

  • У 2015 р. передано до Державного сортовипробування ріпак озимий – Монополіст, ріпак ярий – Успіх та сформована база вихідного матеріалу для створення гетерозисних гібридів, проводиться робота по створенню нових сортів озимого та ярого ріпаку з покращеними параметрами екологічної пластичності, якості та технологічності. • На напрацьованій методичній основі виділено новий селекційний матеріал, з комплексом господарсько-цінних ознак, створені та успішно проходять державне сортовипробування в Україні сорти ячменю ярого: Айріс, Діантус, Айжан. • Планується передати на державне сортовипробування 2 сорти ярого ячменю та сформована база вихідного матеріалу для плівчастих та голозерних сортів.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua