Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

 

Кобак Світлана Ярославівна

 

завідувач, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

 

тел. (0432) 43-93-86

 

e-mail: svitlana-kobak@rambler.ru

 

 

 

Колектив лабораторії:

1.Сереветник О.В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

2. Панасюк О.Я., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

3. Чорна В.М., молодший науковий співробітник

4. Мельничук В.Ю., агроном

5. Чухрій М.О., лаборант

6. Штойко Н.П., лаборант ний наук

 

Основні напрями наукових досліджень:

 • розробка адаптивних сортових технологій вирощування сої та інших зернобобових культур для різних грунтово-кліматичних умов регіонів;

 • розробка способів підвищення біологічної фіксації азоту та продуктивності сої та інших зернобобових культур;

 • теоретичне обґрунтування явища абортивностіплодоелементів сої та інших зернобобових культур та розробка способів  їх збереження;

 • розробка методичних основ проведення модельних досліджень і вивчення конкурентних взаємовідносин між рослинами в агробіоценозах однорічних зернобобових культур та сої;

 • оцінка фітосанітарної ситуації у посівах сої та інших однорічних зернобобових культур й розробка системи захисту від шкодочинних організмів;

 • розробка короткоротаційних сівозмін з оптимальним співвідношенням високобілкових (соя) та зернофуражних культур (кукурудза, ячмінь ярий, пшениця яра).

Практичні розробки:

 • спосіб передпосівної обробки насіння сої (Патент на корисну модель № 21554 від 15.03.2007 р.);

 • спосіб підвищення продуктивності сої (Патент на корисну модель № 31151 від 25.03.2008 р.);

 • спосіб вирощування вики ярої (Патент на корисну модель № 59304 від 10.05.2011 р.)

 • спосіб вирощування сої (Патент на корисну модель № 59303 від 10.05.2011 р.)

 • спосіб підвищення продуктивності сої (Патент на корисну модель № 61046 від 11.07.2011 р.)

 • спосіб підвищення насіннєвої продуктивності сої (№ 80761 від 10.06.2013 р.)
 • спосіб обробки посівного матеріалу сої (№ 99678 від 25.06.2015 р.)
 • спосіб підвищення продуктивності сої (№ 108435 від 27.04.2015 р.)
 • спосіб вирощування бобів кормових (№ 95698 від 12.01.2015 р.)
 • рекомендації щодо розробки технологічного процесу виробництва сої на богарних землях;

 • технологія виробництва сої на зрошувальних землях України (рекомендації);

 • технологія виробництва сої в Україні за No-till технологією з використанням іноземної техніки.

Надання послуг:

 • рекомендації та консультації щодо технологічного процесу вирощування сої та інших зернобобових культур в різних агроекологічних зонах: Лісостеп, Степ, Полісся;

 • консультації щодо підбору сортового складу сої та його розміщення в різних грунтово-кліматичних регіонах;

 • розробкакороткоротаційних сівозмін, насичених високобілковими та зернофуражними культурами та удосконалення елементів технології їх вирощування  в цих сівозмінах;

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua