Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ НАСІННИЦТВА ТА ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ

 

Колісник Сергій Іванович

 

завідувач, кандидат с.-г. наук

 

тел.: (0432) 46-40-10

 

e-mail: kolesniksi@ukr.net

 

 

 

 

Створений в 2011 році на базі відділу насінництва і насіннєзнавства кормових культур створеного в 2007 році після ліквідації лабораторії насінництва кормових культур, яка була організована в 1984 році після реорганізації відділу селекції і насінництва кормових культур. З 2003 по 2011 рік у складі відділу функціонувала лабораторія насінництва й насіннєзнавства багаторічних трав, яка була ліквідована в звязку з оптимізацією структури інституту.

 

Колектив відділу:

 

Провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук Антонів С.Ф.; старший науковий співробітник Коновальчук В.В.; науковий співробітник Запрута О.А.; старші наукові співробітники, кандидати с.-г. наук Фостолович С.І., Сереветник О.В., Василенко Н.Є., провідні агрономи Клочанюк А.В., Бабій Г.В.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 

Наукова робота по насінництву та насіннєзнавству кормових культур направлена на:

 • розроблення ресурсозберігаючих технологій вирощування високих і стабільних урожаїв насіння кормових культур в основних ґрунтово-кліматичних зонах їх товарного насінництва, способів зниження негативної дії кислотності ґрунтів на насіннєву продуктивність бобових та окремих видів злакових трав, пошуку ефективних методів боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, вдосконалення системи удобрення насіннєвих посівів шляхом застосування сидеральних, водорозчинних, кальцієвмісних добрив та стимуляторів росту;

 • розроблення теоретичних основ методів підвищення урожайних та посівних властивостей насіння кормових культур залежно від ґрунтово-кліматичних умов зон його товарного насінництва;

 • визначення закономірностей впливу еколого-кліматичних та антропогенних факторів на формування здорового насіння кормових культур під час вирощування та підготовки до використання;

 • встановлення залежностей насіннєвої продуктивності кормових культур від посівних якостей насіння ;

 • вивчення особливостей репродукційного процесу та формування посівних і врожайних властивостей з метою удосконалення сучасних та розробки нових методів ведення первинного насінництва кормових культур;

 • розробка державних стандартів по регламентації насінництва кормових культур;

 • розмноження та реалізація добазового та базового насіння сортів с.-г. культур селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля та інших науково-дослідних установ.

Практичні розробки:

 • методи підвищення посівних та врожайних властивостей насіння багаторічних трав;

 • cхеми прискореного розмноження нових високопродуктивних сортів кормових культур власної селекції;

 • сучасні ресурсозберігаючі технології вирощування насіння багаторічних трав з високими посівними та врожайними властивостями, які забезпечують продуктивність люцерни посівної 0,3-0,4; конюшини лучної 0,4-0,5; конюшини гібридної 0,3-0,4; конюшини повзучої 0,2-0,25; лядвенцю рогатого 0,4-0,5; буркуну білого 0,5-0,6; стоколосу безостого 0,5-0,6; пажитниці багаторічної та багатоквіткової 1,2-1,5; тимофіївки лучної 0,4-0,5; костриці лучної 0,5-0,6; костриці очеретяної 0,4-0,5 т/га.

 

Елементи технологій:

 • використання високопродуктивних адаптованих сортів власної селекції;

 • зниження негативної дії кислотності ґрунтів на насіннєву продуктивність бобових трав та окремих видів злакових трав шляхом застосування швидкодіючих кальцієвмісних добрив;

 • раціональна система удобрення насіннєвих посівів мінеральними та водорозчинними добривами;

 • ефективні сучасні методи боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами;

 • формування оптимальної густоти посівів з допомогою норм та способів посіву основної та покривної культури;

 • осіннє підкошування трав із врахуванням стану рослин;

 • вибір укосу на насіння та оптимальні строки скошування першого укосу бобових трав;

 • покращення умов для запилення посівів бобових трав комахами-запилювачами;

 • визначення строку збирання насіння на основні методики прогнозування збиральної стиглості за рівнем його вологості під час дозрівання;

 • якісний обмолот та ретельна герметизація збиральної техніки.

Перспективи роботи:

 • Вивчення закономірності впливу гідротермічних факторів на екологію цвітіння нових сортів люцерни посівної та конюшини лучної, проходження окремих етапів органогенезу, запилення їх і формування плодоелементів біологічного врожаю цих культур;

 • Вивчення дії мінеральних, вапнякових та мікродобрив на хелатній основі, інокуляції на формування плодоелементів конюшини лучної та люцерни посівної;

 • Розроблення системи удобрення насіннєвих посівів стоколосу безостого;

 • Вдосконалення технології збирання злакових трав на основі методики визначення збиральної стиглості насіння з врахуванням вологості насіння;

 • Удосконалення методів ведення первинних ланок насінництва багаторічних трав з метою збереження їх сортових ознак ідентичності та продуктивності;

 • Удосконалення сучасних ресурсозберігаючих технологій вирощування насіння люцерни посівної, конюшини лучної, стоколосу безостого, костриці червоної, мітлиці тонкої, костриці лучної та пажитниці багаторічної з високими посівними та врожайними властивостями;

 • Гармонізація державних стандартів згідно вимог СОТ та ЄС, що стосується сортових та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

У відділі насінництва та трансферу інновацій налагоджено розмноження сортів власної селекції, розширився асортимент та обсяги виробництва добазового та базового насіння кормових та зернофуражних культур. При цьому первинне і базове насінництво ведеться по 54 сортах 24 сільськогосподарських культур. З них багаторічних бобових трав 11 (конюшини лучної, повзучої, гібридної, люцерни посівної, лядвенцю рогатого, буркуну білого, козлятнику східного); багаторічних злакових трав 15 (пажитниці багаторічної, костриці: очеретяної, лучної, тонколистої, червоної, овечої;тимофіївки лучної; стоколосу безостого, прибережного; пажитниці багатоквіткової Вестервольдської, пажитниці багатоквіткової, житняку гребінчастого, пирію середнього, мітлиці тонкої); кормових бобів 3, ярої вики 3, сої 12, озимого тритикале 2, ярих зернових культур 6, гірчиці білої 2, щириці 3, суріпиці озимої 1, озимого ріпаку 2, ярого ріпаку 1.

 

У звязку із необхідністю гармонізації вітчизняних стандартів до вимог СОТ та ЄС, підвищення рівня нормативного і нормативно-правового забезпечення у сфері технічного регулювання агропромислового виробництва колектив відділу насінництва і насіннєзнавства сільськогосподарських культур бере активну участь в розробці національних стандартів України (ДСТУ), зокрема розроблено такі стандарти:

 1. Насіння кормових та медоносних культур. Сортові та посівні якості.

 2. Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення понять.

 3. Насіння сільськогосподарських культур. Пакування, маркування і транспортування.

 4. Насіння сільськогосподарських культур. Зберігання.

 5. Кормові культури. Насіння багаторічних бобових трав (конюшина повзуча, конюшина гібридна, лядвенець рогатий). Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 6. Кормові культури. Насіння багаторічних злакових трав (костриця лучна, тимофіївка лучна, тонконіг лучний). Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 7. Буркун кормовий. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 8. Гірчиця. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 9. Еспарцет. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 10. Насінництво кормових культур. Інспектування насінницьких посівів . Частина 1. Бобові та медоносні трави.

 11. Насінництво кормових культур. Інспектування насінницьких посівів . Частина 2. Злакові трави.

 

Колектив відділу є також співавтором ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови та ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості, а також інструкції з апробації сортових посівів с.-г. культур.

 

Наукові розробки відділу знайшли своє відображення в опублікованих 15 рекомендаціях різного рівня та більше 300 наукових праць.

 

Виробничий підрозділ відділу насінництва та трансферу інновацій пропонує до реалізації добазове, базове та сертифіковане насіння сортів власної селекції багаторічних бобових трав (конюшини лучної Анітра, Спарта, Політанка, конюшини повзучої Даная, конюшини гібридної Вілія, люцерни посівної Синюха, Реґіна, буркуну білого Еней, лядвенцю рогатого Аякс, Гелон), багаторічних злакових трав (стоколосу безостого Марс, Всеслав, костриці лучної Діброва, костриці очеретяної Людмила, костриці червоної Айра, Агата, Янка, костриці тонколистої Барва, пажитниці багаторічної Обрій, Руслана, пажитниці багатоквіткової Вестервольдської Тиверська, Ореол, тимофіївки лучної Витава, тонконогу лучного Удич, житняка гребінчастого Петрівський, стоколосу прибережного Боян, пирію середнього Хорс, мітлиці тонкої Юнона, регнеріїшорсткостеблової Колумб), гірчиці білої Кароліна, Ослава, суріпиці озимої Раміра, озимого тритикале Полянське, Половецьке, бобів кормових Білун, Візир, сої Артеміда, Оріана, Золотиста, Феміда, КиВін, Омега вінницька, Хуторяночка, Монада, Агат, Анатоліївка, Вінні, Вежа, Княжна, вика яра Владіслава, Єлизавета, Надія Поділля, озимого ріпаку Чорний велетень, Антарія, ярий ріпак Аіра, ярого ячменю Армакс, Набат, Незабудка, Сварог, Барвистий, ярої пшениці Печерянка та базового насіння перспективних сортів озимої пшениці селекції інших науково-дослідних установ.

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua