Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Земляний Олександр Іванович

 

завідувач, кандидат с.-г. наук,

 

тел. (0432) 46-41-16

 

e-mail: vintransfer@ukr.net

 

 

Лабораторія створена в жовтні 2011 року.

 

Колектив лабораторії:

 

Завідувач, кандидат с.-г. наук, ст. науковий співробітник - Земляний Олександр Іванович;  науковий співробітник - Запарнюк Василь Іванович; молодший науковий співробітник - Гордієнко Валентина Юхимівна; молодший науковий співробітник - Барабаш Михайло Вікторович; молодший науковий співробітник - Ілліч Наталя Сергіївна; провідний редактор - Гулько Леонід Петрович; провідний фахівець з бібліотечної справи - Хіміч Олена Анатоліївна; провідний фахівець - Сторчак Олександр Григорович; інженер з комп'ютерних систем - Чередніков Святослав Юрійович.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Дослідження наукового потенціалу установи з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямів наукових розробок, що представляють комерційний інтерес.

 • Розроблення інноваційних технологій трансферу інновацій, методичних підходів прогнозування наповнення ринку інтелектуальною продукцією аграрного спрямування, ліцензування прав на результати наукових досліджень, консультаційно-методичного їх супроводження.

 • Забезпечення організаційного управління заходами щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності.

 • Здійснення контролю конфіденційної інформації, обов'язкової експертизи результатів наукової продукції, підготовлених для розголошення в усній, письмовій та електронних формах, щодо наявності в них інформації, яка складає комерційну таємницю.

 • Створення та формування в Інституті відповідних фондів кон'юнктурної, економічної, патентної і науково-технічної інформації для забезпечення проведення досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингових і патентно-кон'юктурних розробок, порівняльної оцінки технічних і технологічних показників аналогів та прототипів з показниками проведених випробувань завершених розробок.

 • Сприяння у підготовці та оформленні ліцензійних договорів на передачу (реалізацією) наукоємної продукції чи проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, та здійсненні заходів щодо запобігання порушення майнових прав установи.

 • Організація реалізації положень законодавчих в нормативних документах у сфері інтелектуальної власності в Інституті кормів та його мережі щодо створення інтелектуальної продукції, правової охорони та забезпечення захисту законних прав на території України і за її межами.

 • Аналіз стану винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в інституті і надання керівництву пропозицій щодо її удосконалення.

 • Участь у проведенні розрахунків економічної вигоди від використання винаходів, сортів, підготовка за залученням економічної служби матеріалів для виплати в установленому порядку винагороди авторам винаходів, залежно від економічної вигоди, і премій за сприяння винахідництву і раціоналізації.

 • Розроблення заходів щодо активізації просування наукової продукції інституту на задіяні сегменти ринку.

 • Організація роботи по проведенню науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, виставок тощо.

 • Своєчасне подання до НААН звітності про результати проведеної роботи

 • .

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua