Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ЛАБОРАТОРІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

 

Задорожний Віктор Сергійович

 

завідувач, кандидат с.-г. наук,

 

тел. (0432) 46-40-16; 43-91-05

 

E-mail: fri@mail.vinnica.ua

 

 

Лабораторія створена в 1985 році на базі сектора з вивчення гербіцидів.

 

Колектив лабораторії:

 

Старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук - В.В. Карасевич; науковий співробітник - В.І. Шевчук; фахівці: Є.В. Ружицька; С.В. Колодій; С.В. Островський; Т.М. Чекалюк.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • моніторинг поширення малорічних, багаторічних і карантинних бурянів у посівах сільськогосподарських культур правобережного Лісостепу України та створення банку даних;

 • розробка наукових основ регулювання бурянів  в сучасних агроекосистемах;

 • дослідження конкурентних взаємовідносин культурних рослин і бурянів;

 • розробка зональних моделей інтегрованого захисту рослин від бурянів;

 • екологічне обґрунтування мінімалізації використання гербіцидів з одночасним розширенням спектру їх дії.  

Практичні розробки:

 • інтегровані системи захисту рослин кормових культур від бурянів; 

 • хімічний метод контролю бурянів у насінницьких посівах багаторічних бобових і злакових трав;

 • економічні пороги шкодочинності бурянів та пороги доцільності застосування гербіцидів.

 • Перспективи роботи:

 • прогнозування забуряненості орного шару ґрунту та посівів;

 • розширення спектру дії нових гербіцидів та зменшення норми їх витрати на 18-30 %;

 • явище резистентності та способи його унеможливлення;

 • ефективний контроль бурянів при застосуванні препаратів мікробного синтезу.

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua