Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОСЛИННИЦТВІ

Петриченко Василь Флорович

завідувач, доктор с.-г. наук, академік НААН, професор

тел./факс: (0432) 46-41-16

E-mail: fri@mail.vinnica.ua

 

 

 

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

 

З

 

завідувач, кандидат с.-г. наук,

 

тел. (0432) 46-40-16;

 

E-mail: fri@mail.vinnica.ua

 

 

Лабораторія створена в жовтні 2011 року на базі лабораторії землеробства і рослинництва Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції, яка була організована в 1956 році.

Колектив лабораторії:

Наукові співробітники: Чернелівська О.О., Ходаніцький В. К., Леонтьєв Р. П., Гильчук В. Г., Поляк С. І., Наконечний В.О., Дзюбенко І. М., аспірант Довбуш О.С. У різні роки у складі лабораторії працювали такі науковці: Веремеєнко Я.К., Живилко В.А., Гримак М.І., Романенко М.М., Корнійчук О.В., Новаленко В.П., Неїлик М. М.. Лабораторія плідно працювала над вдосконаленням системи землеробства в напрямку інтенсифікації та індустріалізації виробництва рослинницької продукції, комбінованої системи основного обробітку ґрунту, ґрунтозахисної системою землеробства з контурно-меліоративної організації території, вивченням ефективності застосування фізіологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур, було створено прогресивні технології вирощування зернових, зернобобових, кормових і технічних культур. .

Основні напрямки наукових досліджень:

 • розробка ґрунтозахисної системи землеробства (No-Till) на сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу, що сприятиме підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, якості продукції та збереження природної родючості ґрунту в коротко ротаційній сівозміні;

 • розробка технології вирощування високопродуктивних енергетичних культур міскантусу та світчграсу для виробництва твердого біопалива в Лісостепу України;
 • удосконалення та розробка технології вирощування цукрового сорго для виробництва біоетанолу в умовах правобережного Лісостепу;
 • розробка технології мінімального обробітку сірих лісових ґрунтів правобережного Лісостепу;
 • удосконалення адаптивних технологій вирощування озимих зернових культур, які забезпечать максимальну реалізацію біологічно потенціалу нових сортів пшениці, тритикале та формування продуктивності на основі застосування ефективної системи живлення і захисту рослин за різного рівня ресурсно-технологічного забезпечення в умовах правобережного Лісостепу. оніторинг поширення малорічних, багаторічних і карантинних бурянів у посівах сільськогосподарських культур правобережного Лісостепу України та створення банку даних;

Практичні розробки:

 • розроблено інтенсивні, енергозберігаючі і ресурсозберігаючі технології вирощування зернових, зернобобових, кормових культур;

 • розроблено інтенсивні та ресурсозберігаючі технології вирощування цукрових буряків;
 • системи захисту посівів зернових і зернобобових культур від шкодочинних об'єктів;
 • системи захисту посівів від бур'янів та хвороб цукрових буряків;
 • рекомендації систем органічного і мінерального живлення сільськогосподарських культур та їх поєднання;
 • застосування фізіологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур;
 • розроблено елементи технологій обробітку ґрунту цукрових буряків, кукурудзи на зерно та сої за умов заощадження енергетичних та матеріальних витрат;
 • розроблено науково-методичні принципи побудови короткоротаційних сівозмін, що сприяють відтворенню родючості ґрунту і покращенню якості сільськогосподарської продукції в умовах правобережного Лісостепу України;
 • науково обґрунтовано та розроблено екологічно безпечні методи регулювання забур'яненості посівів ріпаку озимого і буряків цукрових;
 • розроблено ефективну систему удобрення гібридів цукрових буряків, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією;
 • удосконалено та розроблено нові технологічні прийоми зональних енергоощадних технологій вирощування озимої пшениці, ярого ячменю, гороху, ярої вики та гречки.

Перспективи роботи:

 • вдосконалення системи живлення сільськогосподарських культур – якапередбачає застосування сидератів, побічної продукції, мінеральних добрив, позакореневих підживлень мікродобривами, бактеріальними добривами, обробка посівів стимуляторами росту останнього покоління;
 • розробка ресурсозберігаючих конкурентоспроможних технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням нових перспективних сортів та гібридів з високим рівнем урожайності та якості продукції;
 • розробка і наукове обґрунтування вивчення питань мінімалізації обробітку ґрунту, можливості послідовної заміни традиційної системи обробітку ґрунту на технології Mini-till та No-till, впливу пожнивних решток на збереження вологи, активність ґрунтової мікрофлори, забур'яненість, агрофізичні властивості ґрунту, вплив сидеральних культур на збереження та накопичення органіки, мікробіологічну активність та покращення структури і родючості ґрунту.
 • результати науково-дослідної роботи публікуються у фахових виданнях, науково-практичних журналах і газетах. Співробітники лабораторії приймають участь у конференція, семінарах, днях поля, надають консультації працівникам агропромислового комплексу. розроблено ефективну систему удобрення гібридів цукрових буряків, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією;

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua