Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ

 

 

Кулик Михайло Федорович

 

завідувач, член-кореспондент НААН,  доктор с.-г. наук,  професор,  заслужений діяч науки та техніки України,

 

тел.: (0432) 46-40-27

 

e-mail: kulikmf@mail.ru

 

 

 

Відділ створений на основі лабораторії консервування і підвищення поживності кормів, що почала свою діяльність в 1978 році. Наукова робота спрямована на розробку нових технологій заготівлі, зберігання, використання та підвищення поживності кормів, проведення в господарствах селекційно племінної роботи, надання науково-практичної допомоги з питань розведення, селекції, інноваційних технологій годівлі та утримання с.-г. тварин.

 

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • розробка нових технологічних прийомів та технологій заготівлі  і зберігання фуражного вологого зерна, силосу, сінажу та сіна на основі розробки вітчизняних консервантів та технічних засобів;

 • розробка способів підвищення ефективності і використання фуражного зерна в годівлі сільськогосподарських тварин;

 • розробка нових композицій хімічних консервантів, технології їх одержання і використання при заготівлі сіна, сінажу, вологого зернофуражу.

 

Практичні розробки:

 • розроблені нові композиції хімічних консервантів кормів, технології їх одержання і використання при заготівлі сіна, сінажу, вологого зернофуражу, віджатого бурякового жому при високому ступені збереження (90-95%) поживних речовин і збережень екологічно чистого довкілля.

 • удосконалювались сучасні і розроблялись нові технологічні прийоми переробки на кормові цілі зерна сої і ріпаку.

 • розроблені і впроваджені технології виробництва мясо-кісткового борошна з використанням як наповнювачів нативної сої та нетрадиційних природних мінералів цеоліту і сапоніту, що сприяє зниженню тривалості сушки корму до 10% і підвищує продуктивну дію мясо-кісткового борошна на 5,9 24,1% у порівнянні з кормом традиційних технологій виробництва (ТУ 46.15.065-95).

 • розроблені нові полімеро-карбамідні добавки, згодовування яких забезпечує підвищення середньодобових приростів бичків на відгодівлі на 8,6 20,1% в порівнянні з розсипною сечовиною.

 • у даний час у відділі проводяться дослідження по розробці технології заготівлі сіна і сінажу в рулонах із застосуванням обмотувальників плівкою, по заготівлі силосу у великогабаритні поліетиленові шланги із застосуванням силосопресів, вивчається технологічні  операції заготівлі силосу і  сінажу в  сховищах  різного  типу (в  траншеях,  курганах, в  шлангах, тюках і  рулонах). 

 • ведуться пошукові дослідження по розробці нових прийомів прискорення  польового  пров`ялювання  трав із  застосуванням  вітчизняних перспективних  зразків  техніки. Ведеться розробка нових консервантів для заготівлі вологого зернофуражу, силосу та сінажу.

 

Елементи технологій:

 • технологія заготівлі вологого зернофуражу, Консерванти вологого зерна: Бергель (патент на корисну модель № 15698);  Бізол (патент на корисну модель № 40824); Пропізернол (патент на корисну модель № 45879).

 • енергоощадна технологія заготівлі, зберігання і використання кукурудзяно-соєвих сумішок, Патент України на корисну модель № 38631 Спосіб підвищення жирномолочності корів та перетравності основних поживних речовин жуйними тваринами.

 

Перспективи роботи:

 • розробка параметрів технологічного процесу заготівлі кормів з нетрадиційних кормових культур (амарант, буркун білий, лядвенець рогатий, козлятник східний та  інші);

 • розробка нових консервантів на основі природних мінералів, органічних сполук і солей бензойної кислоти для сіна, сінажу, силосу і вологого зернофуражу;

 • вивчення композиції мінеральних та органічних речовин для позакореневого внесення їх на листову поверхню рослин на посівах кормових культур з метою стимулювання синтезу протеїну в зерні і вегетативній масі для формування високих урожаїв;

 • розробка системи оцінки кормів  за приростами живої маси молодняка великої рогатої худоби;

 • удосконалення рецептів БВМД на основі  целолітовмісних туфів і сапоніту для сухостійних, дійних корів і молодняка великої рогатої худоби;

 • розробка рецептів комбікормів-концентратів на основі пивної дробини, солодових ростків та інших відходів пивоваріння для дійних корів і молодняка ВРХ на відгодівлі.

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua