Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ ОЦІНКИ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ КОРМІВ І СИРОВИНИ

 

 

Чорнолата Людмила Петрівна

 

завідувач, кандидат сільськогосподарських наук

 

тел. (0432) 43-81-94

 

E-mail: zoolab@ukr.net

 

 

 

 

 

Відділ оцінки якості та безпеки кормів розпочинав свою роботу будучи лабораторією зоотехнічної оцінки кормів і годівлі тварин, очолював даний колектив з 1973 року кандидат біологічних наук Прокопенко Л.С. Вагомий вклад у вирішення завдань, науково-технічних програм інституту, внесли Юрченко Василь Климович - доктор с.-г. наук, Мазуренко Микола Олександрович - доктор с.-г. наук, Судай В.Д. - кандидат с.-г. наук, Юрченко Христина Феофанівна - кандидат с.-г. наук, Олонічева Раїса Василівна - кандидат с.-г. наук, Ванжула Юрій Іванович - кандидат с.-г. наук, Кушнір Василь Іванович - кандидат с.-г. наук., Галемба Тетяна Михайлівна науковий співробітник, Палац Олена Юріївна старший науковий співробітник, Соколовська Ольга Федорівна  -  науковий співробітник .

 

З 2007 року колектив очолює кандидат сільськогосподарських наук Чорнолата Людмила Петрівна. Зоотехнічна оцінка кормів - Килимнюк Олександр Іванович, кандидат с.-г. наук..Моніторинг якості та безпеки кормів і сировини - Хіміч Олександр Володимирович кандидат с.-г. наук., Масових аналізів ґрунту  та рослин - Салтановська Олена Павлівна кандидат с.-г. наук.

 

Колектив:

 

Виконання вимірювань показників якості та безпеки, проведення балансових, фізіологічних та господарських дослідів, аналізування одержаних результатів на належному рівні, забезпечують співробітники: старший науковий співробітник Здор Лариса Петрівна; наукові співробітники: Пирин Наталія Іллівна, Лихач Світлана Миколаївна, Лаптєєв Олександр Олександрович, Семенова Олена Іванівна, Найдіна Тетяна Вікторівна, Горбачук Тетяна Володимирівна, Гультяєва Олена Василівна, Бугайова Наталія Анатоліївна, Гончарук Віктор Васильович, Гончарук Володимир Васильович; хіміки Небава Тамара Іванівна, Герасименко Зінаїда Іванівна, Мацюра Оксана Олексіївна, Новаковська Вікторія Юріївна, Ляховченко Інна Володимирівна; інженер-метролог Серпак Федір Іванович; лаборант Гончарук Олена Іванівна, Гаврилович Зоя Вікторівна, агроном Ставнійчук Ніна Володимирівна.

 

Основні напрями наукових досліджень:

 • Оцінка якості кормів, кормової сировини за методиками, встановленими ДСТУ та гармонізованими міжнародними стандартами.

 • Проведення дослідів на тваринах, встановлення перетравності і поживності кормів (визначення коефіцієнтів перетравності, обмінної та валової енергії, вмісту кормових одиниць), доступності біологічно активних  речовин.

 • Оцінка протеїнового комплексу кормової сировини (визначення протеїну, білку, вмісту білкового та небілкового азоту, вмісту амінокислот, вмісту амонійного та амідного азоту, вмісту сечовини).

 • Оцінка мінерального складу кормів (вміст загальної золи, кислотонерозчинної золи, лужності загальної золи, водорозчинної золи, вміст макро- та мікроелементів, вміст токсичних мікроелементів).

 • Проведення дослідів та встановлення доступності окремих  мікро- та макроелементів в організмі тварин з різних мінеральних сумішок та преміксів.

 • Оцінка вуглеводно-лігнінового комплексу кормів (вміст глюкози, сахарози, крохмалю, сирої клітковини,  вміст целюлози та геміцелюлози, вміст лігніну)

 • Встановлення в кормах масової частки сирого жиру, насичених  і ненасичених жирних кислот.

 • Встановлення в кормовій сировині масової частки молочної та летких жирних кислот.

 • Оцінка вітамінного складу кормів (визначення водо- та жиророзчинних вітамінів).

 • Визначення мікротоксинів: охротоксину, афлотоксину, зеараленону, дезоксінівалнолу, Т-2 токсину, фумінізинуімуноферментним методом у кормах.

 • Визначення активної дії кормових ферментів на протеїновийтавуглеводно-лігніновий комплекс.

 • Визначення масової частки небезпечних токсичних речовин у кормах: уреазної активності, алкілрезоринолів, глюкозинолів, нітратів та нітритів, танінів, кумарину.

 • Розробка раціонів для сільськогосподарських тварин та птиці в залежності від типу господарства і наявних кормових ресурсів.

 • Оцінка рівнів збалансованості та продуктивної дії повнораціонних комбікормів та комбікормів-концентратів.

 • Випробування нових видів продукції у виробничих умовах.

 • Розробка нормативної документації на кормову сировину та балансуючі добавки для різних видів тварин та птиці.

 • Розроблення галузевих стандартів України на дослідні партії кормів та технології їх виготовлення.

Практичні розробки:

 • Перевірку робочих гіпотез досліджень.

 • Випробування розробок інституту кормів та виробників кормів і кормових добавок.

 • Створено випробувальний центр оцінки хімічного складу та поживності кормів, у якому впроваджені сучасні методи рідинної та газової хроматографії, атомно-абсорбційної спектрометрії, полумяної фотометрії, фотокалориметрії, тітрометрії.

 • Створено виробничо-випробувальний комплекс для визначення поживності кормів та раціонів для сільськогосподарських тварин і птиці із врахуванням потреби тварин, доступності поживних та біологічно активних речовин, їх обмінності.

 • Розроблено та атестовано у ДП "Укрметртестстандарті" 17 методик виконання вимірювань хімічного складу кормів, кормової сировини та виділень тварин.

 • Розроблено 26 державних стандартів України в галузі Корми для тварин та гармонізовано 14 національних стандартів з міжнародними та європейськими.

 

 

 

Результати:

 

Науково-дослідницька робота колективу підтверджена такими результатами:

 • Розроблено методики виконання вимірювання у кормах для тварин, сировині для виготовлення повнораціонних сумішей, продукції тваринництва, виділеннях тварин масової частки натрію та калію методом полумяної фотометрії; масової частки мишяку, ртуті, кальцію, магнію, заліза, марганцю,цинку, міді, кобальту, кадмію, молібдену, нікелю та хрому методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії; масової частки селену методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з адаптованим ртутно-гідридним генератором; масова частка йоду  фотометричним методом; масова частка вітаміну А (транс і цис ізомерів ретинолу), вітаміну Е (α-токоферолу), вітаміну D (холекальциферолу D3 та  ергокальциферолу D2)  методом нормально-фазної високоефективної рідинної хроматографії; масова частка неорганічного фосфору та фітину фотометричним методом; вмісту жирних кислот, молочної та летких жирних кислот методом газорідинної хроматографії. Дана робота перевірена та прийнята ДП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ  і на її онові розроблені державні стандарти.

 • Розроблено 50 стандартів України та гармонізовано 20 міжнародних  і європейських стандартів.

 • Одержано патенти на корисну модель: Кормова мінеральна добавка для свиней на основі карбонатів №50144 25.05.2010 р.; Кормова мінеральна добавка для птиці на основі карбонатів №50145 25.05.2010 р.; Суміш амінокислот для балансування сирого протеїну в раціонах свиней. №30698 11.03.2008 р.; Спосіб підвищення розщеплення протеїну шляхом додавання до кормової сировини ферментного комплексу № u 2010 09631 Від 02.08.2010 р; Спосіб знешкодження алкілрезорцинолів в зерні тритикале № u 2010 12253 Від 18.10.2010 р.; Амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат Живина №30698 11.03.2008 р.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua