Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА АСПІРАНТУРИ

 

Каменщук Богдан Дмитрович

 

завідуючий, кандидат сільськогосподарських наук

 

тел.: (0432) 46-41-16, (067) 366-9-365

 

e-mail: vintransfer@ukr.net

 

 

 

 

Основні напрямки діяльності відділу:

 • Координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які виконуються згідно державної програми наукових досліджень  Кормові ресурси;

 • Формування планів випробування та освоєння виробництвом завершених наукових розробок;

 • Розроблення нових методичних підходів щодо здійснення трансферу інновацій на підприємствах  АПВ;

 • Узагальнення та розповсюдження результатів успішного освоєння агропромисловими формуваннями інноваційних розробок;

 • Наукове забезпечення розробок програм інноваційного розвитку АПВ області;

 • Координація роботи науково-дослідних установ Центру наукового забезпечення АПВ Вінницької області;

 • Пропаганда та впровадження наукових розробок Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;

 • Інформаційне,науково-консультаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

 • Формування банку високоефективних науково-технічних розробок та інновацій, які мають перспективне значення для АПК області та України в цілому.

 

СЕКТОР ІННОВАЦІЙ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АСПІРАНТУРИ

 

 

Задорожна Ірина Станіславівна

 

завідувач, кандидат сільськогосподарських наук,

 

e-mail: i.zadorozhna@rambler.ru

 

 

 

 

 

 

Колектив:

 

Старші наукові співробітники Опанасенко Галина Володимирівна; провідний фахівець Руденко Лариса Іванівна.

 

У різні роки відділ очолювали:  О.О. Щербатюк - кандидат економічних наук,  І.О. Бондарчук - кандидат економічних наук,  К. С. Михайлов - кандидат сільськогосподарських наук,  А.А. Бабич-Побережна - кандидат економічних наук, В.С. Задорожний - кандидат сільськогосподарських наук, О.М. Венедиктов - кандидат сільськогосподарських наук.  З дня створення відділу в ньому працювали наукові співробітники  В.І. Волинець, М.О. Мазуренко, Н.Т. Лозова, О.Є. Забродський, П.І. Коцюбинська, Н.К. Немировченко, Л.П. Гулько, В.С. Мацютевич, Б.Д. Каменщук

 

 

Основні напрями роботи сектора:

 • Забезпечення організаційного управління заходами щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в інституті;

 • Організація  проведення патентних досліджень  на  всіх етапах  життєвого циклу об'єкта господарської діяльності, оформлення патентних формулярів;

 • Організація та проведення капіталізації об'єктів права інтелектуальної власності;

 • Здійснення обліку та систематизації винаходів, корисних моделей та сортів рослин;

 • Аналіз інноваційної продукції з кормовиробництва для визначення її конкурентоспроможності та ефективного використання можливостей інноваційних розробок, сприяння їх комерціалізації;

 • Створення та формування в інституті відповідних фондів патентної та науково-технічної інформації для забезпечення проведення патентно-кон'юктурних досліджень;

 • Організація роботи по проведенню науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, виставок.

Практичні розробки:

 • База даних обєктів інтелектуальної власності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;

 • Банк високоефективних науково-технічних розробок та інновацій;

 • SWOT-аналіз інноваційної продукції з кормовиробництва;

 • Матриця стратегічних заходів для ефективного використання можливостей  інновацій;

 • Рекомендації щодо комерціалізації інновацій у кормовиробництві;

 • Методичні рекомендації щодо багатофакторної оцінки рослин.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua