Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
   

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  К 05.854.01

Спеціалізована вчена рада при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН функціонує з 2005 року. За цей період у спецраді успішно захищено 7 докторських та 70 кандидатських дисертацій, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва. 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року № 996 було поновлено її повноваження строком до 31 грудня 2019 року та надано право проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.09 – рослинництво та 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво, сільськогосподарські науки.
До складу спеціалізованої вченої ради входять 18 висококваліфікованих фахівці з відповідних спеціальностей за профілем ради, з них 11 докторів і 7 кандидатів сільськогосподарських наук.

Склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради: Петриченко Василь Флорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник дирекції, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.09.

Заступник голови: Ковтун Катерина Петрівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12.

Вчений секретар: Кобак Світлана Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. У спецраді представляє спеціальність 06.01.09.

Члени ради:

Бабич-Побережна Аліна Анатоліївна, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Бахмат Микола Іванович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.12;

Бахмат Олег Миколайович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Векленко Юрій Анатолійович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Гетман Надія Яківна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Демидась Григорій Ілліч, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність 06.01.12;

Дідур Ігор Миколайович, к.с.-г.н., доцент, в.о. декана, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 06.01.09;

Кірілеско Олексій Леонтійович, д.с.-г.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.09;

Колісник Сергій Іванович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.09;

Корнійчук Олександр Васильович, к.с.-г.н., директор, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.09;

Кулик Михайло Федорович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Лихочвор Володимир Володимирович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 06.01.09;

Молдован Жанна Андріївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Підпалий Іван Федорович, к.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12;

Фостолович Станіслав Іванович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua